Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Archiwum aktualności

Wspomagamy postępowania administracyjne.

 System wyszukuje oraz generuje dokumentację związaną z prowadzeniem postępowań adminsitracyjnych dotyczących płatności, braku deklaracji oraz innych nieprawidłowości. Tworzy rejestry, tytuły wykonawcze, przypomina o kolejnych terminach. 

 
Integracja z kolejnym bankiem

 System odbiera dane płatności masowych z GetIn Nobble Bank. Podobnie jak w przyapdku PKO są one od razu księgowane na konta właścicieli. 

 
Pobieranie kompletu raportów.

 System pobiera i prezentuje od operatora kompletene dane raportowe. Raporty dzienne oraz miesięczne.

 
Prowadzenie i ewidencjonowanie spraw.

 Rozpoczęło się  przygotowywanie wezwan do złozenia deklaracji oraz wezwań do zapłaty. System wyszukuje podmioty i osoby oraz ewidencjonuje pisma wychodzące, przypomina o kolejnych terminach.

 
Pierwsze raporty dzienne.

 System odbiera i prezentuje dane  dotyczące odbiorów odpadów wysyłane przez operatora.

 
Konieczność zmiany wzoru deklaracji.

 System przygotowany jest na konieczność zmiany wzoru deklaracji. Zmiana umożliwiła wprowadzanie innych danych. Deklaracje dotychczas złożone nadal tworzą należności.

 
Operator zwraca informacje o harmonogramach odbioru odpadów.

Użytkownicy systemu mają dostęp do harmongramów odbiorów odpadów. Każda zmiana po stronie Operatora natychmiast widoczna jest w systemie. Dane wyświetlane są w panelu kontrhenta. Możliwe jest szybkie udzielenie informacji interesantom.

 
Dane o nieruchomościach przepływają do Operatora.

 Poprzez mechanizm Web Services przekazywane są informacje o punktach odbioru odpadów, pojemnikach a także nieruchomościach objętych odbiorem odpadów.

 
Integracja z bankiem PKO, pierwsze wpłaty.

 Nasz system odbiera dane masowych płątności z banku PKO. Wpłąty automatycznie księgowane są na konta właścicieli. W przypadgku ok 10 000 wpłat miesięcznie to funkcjonalność nie do przecenienia.

 
Naliczono należności.

 System gospodarowania odpadami pozwala na comiesięczne naliczenie należności.

 
Generator deklracji

Nasz system współpracuje z generatorem deklracji, który umożliwia wypełnienie deklracjie zapisanie do pliku deklracji, celm późniejszej modye podmioty, mające wiele nieruchomości mogą często bez zbędnych nakłądów czasowych modyfikować deklracje.

 

 
Generator indywidualnych rachunków.

 Uruchomiliśmy generator indywidualnych rachunków NRB.

 
Pierwsze deklaracje

 Zaczęły spływać pierwsze deklracje, system rejestruje wszsytkie dane, pozwala na ich przeszukiwanie i edycję.

 
Rozpoczynamy pilotażowe wdrożenie w Dąbrowie Górniczej

W Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górnicze rozpoczęte zostały prace wdrożeniowe naszego systemu. Stopniowo będziemy uruchamia kolejne moduły i funkcjonalności, tak aby jak najbardziej odzwierciedlić procesy realizowane w ziwązku z wejściem w życie nowej ustawy.

 
Gminy czekają na decyzję Sejmu?

Uchwały Rady Gmin powinny zostać podjęte do końca 2012 r.

 
Rejestr działalności regulowanej

Urzędy nie wydają zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

 
Od 1 stycznia 2013 r. nowe regulaminy

Czy wszystkie gminy wywiązały się z nałożonych obowiązków?

 
Moduł raportujący przebieg procesu odbioru odpadów

Trwają zaawansowane prace nad modułem raportującym przebieg procesu odbioru odpadów.

 
Czy znowelizowana ustawa zostanie zmieniona?

13 grudnia 2012 r. został złożony w sejmie senacki projekt zmieniający ustawę z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
Moduł wymiany danych

Zakończone zostały prace nad modułem wymiany danych z podmiotami odbierającymi odpady.

 
Wspomaganie procesu windykacji

Kompleksowy System Zarządzania Odpadami będzie również wspomagał proces windykacji.

 
Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste

W Expo-Silesia zakończyła się 2 edycja Targów Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste.

 
Targi Gospodarki Odpadami w Expo Silesia w Sosnowcu

Już 24-25 października odbędą się Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych w Sosnowcu.

 
Funkcja weryfikująca dane z deklaracji już gotowa

Kontrola informacji z deklaracji oraz przekazanych przez firmy odbierające odpady.

 
Znamy już wzory sprawozdań

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nowych wzorów sprawozdań o odebranych odpadach.

 
Pobieranie i ewidencjonowanie opłat

Trwają zaawansowane prace nad funkcją pobierania i ewidencjonowania opłat.

 
Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska

Poziomy recyklingów zostały już ustalone.

 
Moduł zbierania deklaracji – już gotowy

Kolejny etap prac nad Systemem już za nami.

 
Udział w szkoleniu w Katowicach

19 kwietnia 2012 r. w Katowicach uczestniczyliśmy w szkoleniu „Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach”.

 
Wszedł w życie pierwszy akt wykonawczy

6 kwietnia 2012 r. wszedł w życie pierwszy akt wykonawczy do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. wydany przez Ministra Środowiska

 

 
Zakończenie prac nad funkcją integrującą bazy danych

Trwające prace nad stworzeniem funkcji, która umożliwi integrację baz podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji dobiegły końca.

 
Udział w konferencji w Chorzowie

Firma wzięła udział w konferencji "Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych".

 

 
Rusza strona projektu

Dzisiaj rusza strona internetowa Systemu.

 

NEWSLETTER