Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Udział w szkoleniu w Katowicach
Aktualności >>


      19 kwietnia 2012 r. w Katowicach uczestniczyliśmy w szkoleniu „Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach” na którym zostały przedstawione główne założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


      Podczas szkolenia zostało poruszonych wiele kwestii, które budzą szereg wątpliwości m.in. wybór właściwego modelu gospodarki odpadami w gminie, sposoby obliczania opłaty za gospodarowanie, zobowiązania gmin i przedsiębiorców. Szkolenie miało charakter praktyczny, uczestnicy mogli zapoznać się z przykładami gmin, w których już funkcjonuje nowy system, poznać problemy samorządów w przygotowywaniu przetargów oraz przedsiębiorców, których nowelizacja przepisów zobowiązuje do określonych zmian. Zostały przedstawione również wzory uchwał, deklaracji oraz omówione obligatoryjne elementy tych dokumentów.


 

Wstecz

NEWSLETTER