Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Od 1 stycznia 2013 r. nowe regulaminy
Aktualności >>

W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych działań.


Od 1 stycznia 2013 r. powinny zacząć obowiązywać nowe regulaminy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Do tego dnia gminy zobowiązane są również do podjęcia uchwał w sprawie stawek opłat, którymi zostaną obciążeni mieszkańcy, wzoru deklaracji oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji.


1 stycznia to również dzień w którym powinna rozpocząć się kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest zapoznanie mieszkańców z nowymi obowiązkami wynikającymi ze zmiany przepisów.
 

Wstecz

NEWSLETTER