Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Przebieg wdrożenia

Na rynku jest wiele gotowych produktów, których nie można dostosować do wszystkich wymagań Klienta. Naszym celem jest przygotowanie Systemu w oparciu o indywidualne potrzeby Zamawiającego i jego użytkowników. Takie rozwiązanie wymaga dokładnego przygotowania i analizy zagadnienia, a jego wdrożenie wymaga współpracy obu stron. Każde zlecenie tego typu realizujemy w kilku etapach:

 

 • Analiza

Poznajemy Klienta, opisujemy przetwarzanie danych, przedstawiamy różne koncepcje rozwiązania, określamy wady i zalety różnych koncepcji, przedstawiamy koszty, wskazujemy zagrożenia.

 

 • Projekt

Opisujemy techniczną implementację procesów, projektujemy interfejs użytkownika, budujemy strukturę bazy danych, przedstawiamy prototypy, projektujemy mechanizmy i wzory raportów, określamy formaty wymiany danych.

 

 • Implementacja

Etap tworzenia aplikacji, kolejne funkcje i moduły prezentujemy Klientowi w trakcie ich przygotowywania.
 

 • Wdrożenie

Instalujemy i konfigurujemy system, przeprowadzamy testy przedprodukcyjne i uruchomienie w środowisku zamawiającego. Prowadzimy szkolenia. Nadzorujemy uruchomienie aplikacji.

 

 • Utrzymanie i opieka autorska

Zapewniamy dostępność wsparcia i opieki serwisowej. Weryfikujemy mechanizmy pracy, poprawiamy, optymalizujemy i rozwijamy system według potrzeb Klienta.

 

Usługi dodatkowe

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu oferujemy gminom dodatkowe usługi pozwalające w pełni sprostać nadchodzącym wymaganiom. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 

 • Dostosowanie do zatwierdzonego w Gminie wzoru deklaracji.
   
 • Integrację danych pochodzących z różnych baz Urzędu i instytucji Gminy.
   
 • Opracowanie interaktywnego systemu udostępniającego płatnikowi na wgląd do danych dotyczących jego odpadów, historii płatności oraz realizacji opłat za pomocą sieci Internet.
   
 • Przygotowanie interaktywnych infolinii, a także przygotowanie telefonicznych systemów do przeprowadzenia ankiet lub referendów wśród mieszkańców.
   
 • Przygotowanie wymogów oraz negocjacje warunków na usługi firm trzecich wymaganych dla zapewnienia kompleksowości usługi np. systemy płatności mobilnych i internetowych, banki itp.

 

NEWSLETTER