Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Wszedł w życie pierwszy akt wykonawczy
Aktualności >>

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązuje od 6 kwietnia 2012 r.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r.

Wstecz

NEWSLETTER