Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Wymiana danych

Ze względu na wiele podmiotów uczestniczących w przekazywaniu i przetwarzaniu informacji a także konieczną integrację danych z innymi systemami komputerowymi w naszym rozwiązaniu od razu wprowadzone zostały mechanizmy pozwalajace na eleketoniczną komunikację, import oraz eksport danych, w tym:

 

  • Komunikacja z firmami odbierającymi odpady
  • Współpraca  z systemami  obiegu dokumentów
  • Wymiana danych z systemami finansowo księgowymi
  • Eksport danych do Ms Excel, PDF, CSV
  • Integracja z systemami bankowymi

 

Wymiana danych realizowana może być za pomocą plików importu i eksportu, a także poprzez automatyczne mechanizmy Web Services.

 

W razie potrzeby Zamawiającego możemy dokonać konwersji i integracji danych z innych formatów.

 

NEWSLETTER