Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Opcje zakupu

Ze względu na przewidzianą dużą elastyczność i skalowalność systemu przewidywane są różne mechanizmy licencjonowania w zależności od wybranej drogi wdrożenia, tj.:

 

  • Instalacja w siedzibie Zamawiającego
  • Instalacja w siedzibie wykonawcy
  • Dzierżawa w formie usługi


Udzielenie licencji i instalacja bądź dzierżawa podstawowych modułów możliwa jest bez ogłaszania przetargu, dzięku cenie niższej od wymagów ustawowych. 

 

Mechanizm kalkulacji ceny będzie zależny od przyjętego sposobu licencjonowania, wdrożonych modułów i funkcji, ilości obsługiwanych podmiotów, a także od dodatkowych usług, takich jak wsparcie techniczne, poziom SLA, częstotliwość aktualizacji i innych.

 

Koszt Systemu Informatycznego uzależniony jest również od wieloetapowego procesu wdrażania projektu.

 

 

NEWSLETTER