Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Rejestr działalności regulowanej
Aktualności >>

Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej.


Gminny rejestr działalności regulowanej funkcjonuje od 1 stycznia 2012 r. i od tego dnia przedsiębiorcy, którzy planowali rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości byli zobowiązani uzyskać wpis. Natomiast firmy, które przed 1 stycznia 2012 r. otrzymały zezwolenie na odbiór odpadów mogły na jego podstawie prowadzić swoją działalność do końca 2012 r.
 

Wstecz

NEWSLETTER