Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Gminy czekają na decyzję Sejmu?
Aktualności >>

Nadal jest wiele gmin, które nie ustaliły stawki za gospodarowanie odpadami.


W świetle nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2013 r. powinny zacząć obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu rady gmin są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.


Niestety nadal wiele gmin nie podjęło uchwały dot. stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami. W takim przypadku mogą zostać wezwane przez wojewodów do podjęcia stosownych uchwał.


Póki co nie ma jeszcze kompletnych informacji nt. gmin, które nie dopełniły obowiązku w terminie.
Zapewne są samorządy, które wstrzymały prace nad uchwałą i czekają na szybką nowelizację przez Sejm Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wstecz

NEWSLETTER