Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Moduł wymiany danych
Aktualności >>

Zakończone zostały prace nad modułem wymiany danych z podmiotami odbierającymi odpady, który umożliwi przekazywanie informacji adresowych o punktach odbioru odpadów, o zgłoszeniach dotyczących dodatkowych odbiorów oraz umożliwi odbieranie informacji o wykrytych nieprawidłowościach takich jak brak segregacji, ponadnormatywne ilości czy brak możliwości odbioru odpadów.

Wstecz

NEWSLETTER