Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Znamy już wzory sprawozdań
Aktualności >>

20 czerwca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 5 czerwca 2012 r. (poz. 630).

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.

Wstecz

NEWSLETTER