Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Konieczność zmiany wzoru deklaracji.
Aktualności >>

 System przygotowany jest na konieczność zmiany wzoru deklaracji. Zmiana umożliwiła wprowadzanie innych danych. Deklaracje dotychczas złożone nadal tworzą należności.

Wstecz

NEWSLETTER