Kompleksowy System Zarządzania Odpadami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Moduł zbierania deklaracji – już gotowy
Aktualności >>

Ilość deklaracji jaka wpłynie w pierwszym etapie to, w zalezności od gminy, rząd od kilku do kilkuset tysięcy dokumentów. Dlatego przy tworzeniu modułu istotna była dla nas szybkość obsługi deklaracji oraz możliwość wprowadzania deklaracji zbiorczych np. od wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni.

 

Moduł umożliwia na podstawie danych zawartch w deklaracji obliczanie wysokości opłaty, monitoruje poprawność wprowadzonych informacji na podstawie posiadanych zasobów i  umożliwia wystawianie korekt do dokumentów.

 

Ponadto, wspiera użytkownika Systemu  wykorzystując np. kody kreskowe lub kierując przez poszczególne etapy wprowadzania informacji z dokumentu oraz umożliwia integrację z innymi modułami.

 

Na podstawie wprowadzonych danych generuje decyzje o wysokości opłat, wezwania do złożenia deklaracji lub do złożenia wyjaśnień w związku z rozbieżnymi informacjami.

 

Pracy nad modułem towarzyszyły konsultacje ze specjalistami w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, których doświadczenie i istotne uwagi znacząco wpłynęły na efekt końcowy modułu.

 

 

Wstecz

NEWSLETTER